تأمل فرمایید ...
5 نکته در گزارشات نگهداری و تعمیرات نت - سرویس آزمون - testingservice.ir

پنج نکته که در تهیه گزارشات نگهداری و تعمیرات باید رعایت گردد

پنج نکته که در تهیه گزارشات نگهداری و تعمیرات باید رعایت گردد   واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات وظیفه محاسبه شاخصهای عملکرد و تهیه گزارشات نگهداری و تعمیرات را برعهده دارد . این گزارشات در دوره های هفتگی ، ماهیانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالیانه ممکن است تهیه گردد. در تهیه […]