تأمل فرمایید ...
دانلود فایل آموزشی دوره بازرسی فنی جوش , testingservice.ir , سرویس آزمون

دانلود فایل آموزشی دوره بازرسی فنی جوش

برای دانلود فایل آموزشی دوره بازرسی فنی جوش از کلید زیر استفاده کنید : فهرست مطالب این فایل : فصل اول : وظایف و مسئولیتهای بازرسی  – مقدمه – مراحل بازرسی و پذیرش جوش – وظائف بازرس جوش – طبقه بندی بازرسان جوش – ویژگیهای بازرس جوش فصل دوم فرآیند جوشکاری – جوشکاری قوسی با الکترود […]