تأمل فرمایید ...
ترکمتر (ترک رنچ) چیست ؟ , testingservice.ir , سرویس آزمون

ترکمتر (ترک رنچ) چیست ؟

ترکمتر (ترک رنچ) چیست…؟ -گشتاور یا ترک”Torque”: گشتاور به هر گونه نیرو یا مجموعه ای از نیرو ها گفته می شود،که باعث ایجاد چرخش حول یک محور میگردد. – نحوه محاسبه گشتاور “Torque” : تصور شود یک نفر در حال بستن یک پیچ با استفاده از یک دسته بکس ۱ متری باشد. اگر او از […]