تأمل فرمایید ...
What Ip Code , TestingService.ir , سرویس آزمون

منظور از IP بر روی موتورها

منظور از IP که بر روی موتورها درج می شود، چیست و چه کاربردی دارد؟ حتما عبارت IP را که معمولا با یک عدد دو رقمی بعد از آن بیان می شود، بر روی تجهیزات صنعتی (و از جمله الکترو موتورها) دیده اید. عدد IP یا همان پارامتر نفوذناپذیری (Ingress Protection) ، عددی است از […]