تأمل فرمایید ...

فایل PDF استاندارد خوردگی حین نصب

۶     فایل PDF استاندارد خوردگی حین نصب   فایل زیر مربوط به ویرایش یک : استاندارد جرایی برای ملاحظات خوردگی حین ساخت و نصب c-tp-742 اردیبهشت ۱۳۸۹ تذکر مهم :  این استاندارد متعلق به وزارت نفت ایران است. تمام حقوق آن متعلق به مالک آن بوده و نباید بدون رضایت کتبی وزارت نفت ایران، […]

دانلود فایل آموزشی دوره بازرسی فنی جوش , testingservice.ir , سرویس آزمون

دانلود فایل آموزشی دوره بازرسی فنی جوش

برای دانلود فایل آموزشی دوره بازرسی فنی جوش از کلید زیر استفاده کنید : فهرست مطالب این فایل : فصل اول : وظایف و مسئولیتهای بازرسی  – مقدمه – مراحل بازرسی و پذیرش جوش – وظائف بازرس جوش – طبقه بندی بازرسان جوش – ویژگیهای بازرس جوش فصل دوم فرآیند جوشکاری – جوشکاری قوسی با الکترود […]