تأمل فرمایید ...
5 نکته در گزارشات نگهداری و تعمیرات نت - سرویس آزمون - testingservice.ir

پنج نکته که در تهیه گزارشات نگهداری و تعمیرات باید رعایت گردد

Final Gif TestingService.ir سرویس آزمونپنج نکته که در تهیه گزارشات نگهداری و تعمیرات باید رعایت گردد

 

واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات وظیفه محاسبه شاخصهای عملکرد و تهیه گزارشات نگهداری و تعمیرات را برعهده دارد . این گزارشات در دوره های هفتگی ، ماهیانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالیانه ممکن است تهیه گردد. در تهیه گزارشات نگهداری و تعمیرات لازم است تا پنج نکته زیر مدنظر قرار گیرد:


۱- تهیه گزارشات نموداری بجای تهیه گزارش متنی و یا جدولی


۲- درج هدف و مشخص نمودن میزان فاصله وضعیت فعلی نسبت به هدف در گزارشات نت


۳- مقایسه وضعیت فعلی با مدت زمان مشابه در دوره مشابه (بعنوان مسال نسبت به سال گذشته و …)


۴ – مقایسه وضعیت شرکت با کلاس جهانی نگهداری و تعمیرات


۵- درج شیب ترند خطی در نمودارها که نشان دهنده صعودی یا نزولی بودن شاخص می باشد.

پنج نکته که در تهیه گزارشات نگهداری و تعمیرات باید رعایت گردد 2